e-Fatura ve e-Defter Uygulamasında Kapsam Genişledi

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına zorunlu olarak tabii olacak mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir.